Friday, 16 November 2012

การบูรณาการงานวิชาการและงานวิจัยของผู้สอนและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

การนำเสนอผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 20 ในโครงการของบริษัท เอซีที ที่ปรึกษา ในโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมงานจากสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำโดยผศ.ประชิด ทิณบุตรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 3 คน เป็นผู้ช่วยงานวิจัย งานศึกษา จัดเก็บข้อมูล วิเคราห์ข้อมูล และดำเนินงานการผลิตผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์และขั้นตอนปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตามขั้นตอนการออกแบบวิจัยเชิงสร้างสรรค์(Creative Research) ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม( Focus Group) และวิธีการมีส่วนร่วม(Participatory Research) การทำคลีนิกออกแบบ(Design Clinic/Design Consults and Work Shop) ในการวิเคราะห์-สรุปผลงานการออกแบบ และนำไปผลิตเป็นผลงานจริง : สถานที่ดำเนินการ โรงแรมริเวอร์แคว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

6 comments:

 1. นาย วิศรุต เย็นเจริญ รหัสนักศึกษา 5211310890
  นาย ปกฉัตร อักษรกุล รหัสนักศึกษา 5211310106
  ฝึกงานที่ บริษัท โคลัมบัส ซีอาร์เอ็ม เอเจ็นซี่ จำกัด
  Columbus CRM AGENCY

  แผนกออกแบบกราฟฟิคงาน Event,Tour
  แผนที่ไม่มีครับ

  ReplyDelete
 2. นายดุสิต มณียัง รหัส 5211300234
  นางสาว ศิริภัทร์ ทองสุขนอก รหัส 5211304174
  นางสาวจันทนา อาษาศรี รหัส 5211308589

  ฝึกงานที่บริษัท 1-to-all
  359,361,363 ประชาอุทิศ ซ.5 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310

  แผนก ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

  แผนที่ตามลิ้งค์นี้ครับ http://www.lg-ers.com/map-1-to-all.pdf

  ReplyDelete
 3. นาย พีติ จึงประกอบ 5211306815

  ฝึกงานที่ บริษัท ฟิจิ มีเดีย จำกัด(Crow Magazine)
  สำนักงาน 559/1 อาคารกลางกรุง เดอะรอยัลเวียนนา
  ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพ 10900
  โทร 021921685(#120 ฝ่าการตลาด และฝ่ายโฆษณา), 021921687
  (กองบรรณาธิการ) โทรสาร021921688

  ฝึกงานในส่วน ผู้ช่วยช่างภาพ,`คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. นาย พีรเชฏฐ์ ทองศรีเพ็ชร 5211309421

  ฝึกงานที่
  บจก. แอมเมกซ์ ทีม แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง AMEXTEAM ADVERTISING LIMITED (AGENCY)
  276 A1 Building, Raintree Office Garden, Rama IX Road, Huay Kwang Bangkok 10320, Thailand
  ที่อยู่ 276 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
  โทร 0-2719-6444 ต่อ 161 Fax 0-2719-6430

  ฝึกแผนก GRAPHIC DESIGNER

  Link&Map :: http://www.amexteam.com/

  ReplyDelete
 6. นาย ชัยพจน์ กองสวัสดิ์
  5211308266
  ฝึกงานที่
  บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
  419 / 1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  เบอร์ติดต่อ 0-2511-0555 ext.3452 FAX. 0-2938-5635
  แผนก BD พัฒนาธุระกิจ (Event/สื่อประชาสัมพันธ์)
  แผนที่ : http://tv.rs.co.th/contact.php

  ReplyDelete